Metadossier Schuldhelpverlening

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (2016)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • Hoe wordt invulling gegeven aan de governance van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling?

Kaderstelling

-

Controle

 • Hoe wordt invulling gegeven aan de governance van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe functioneert de gemeenschappelijke regeling Stadsbank in de specifieke context van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre worden de financiële weerbaarheid en de eigen kracht van huishoudens versterkt door het werk van de Stadsbank Oost-Nederland?

Efficiëntie

-

Alphen aan den Rijn (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre is het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid, inclusief de uitvoering van dit beleid, in de gemeente Alphen aan den Rijn doeltreffend?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre is het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid, inclusief de uitvoering van dit beleid, in de gemeente Alphen aan den Rijn doeltreffend?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid, inclusief de uitvoering van dit beleid, in de gemeente Alphen aan den Rijn doeltreffend?

Efficiëntie

-

Amstelveen (2019)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Amsterdam (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre zijn er concrete stappen gezet om de ambities van het thema schuldhulpverlening en armoede uit het coalitieakkoord te realiseren en welke punten vallen ons daarbij nog meer op?

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre zijn er concrete stappen gezet om de ambities van het thema schuldhulpverlening en armoede uit het coalitieakkoord te realiseren en welke punten vallen ons daarbij nog meer op?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre zijn er concrete stappen gezet om de ambities van het thema schuldhulpverlening en armoede uit het coalitieakkoord te realiseren en welke punten vallen ons daarbij nog meer op?

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre zijn er concrete stappen gezet om de ambities van het thema schuldhulpverlening en armoede uit het coalitieakkoord te realiseren en welke punten vallen ons daarbij nog meer op?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Arnhem (2019)

Beleidskaders

 • Wat is het beleid, hoe verhoudt dat zich tot de landelijke normen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe verlenen de ketenpartners hun diensten?
 • Wat zijn de ervaringen van mensen die zijn aangewezen op schulddienstverlening?

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoeveel mensen worden bereikt, wat zijn de kosten?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Beverwijk (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre bereikt het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Beverwijk inwoners met schuldproblemen?
 • In hoeverre draagt het beleid bij aan het voorkomen en verminderen van schuldproblemen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

'- In hoeverre bereikt het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Beverwijk inwoners met schuldproblemen?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre draagt het beleid bij aan het voorkomen en verminderen van schuldproblemen?

Efficiëntie

-

Borger-Odoorn (2021)

Beleidskaders

 • Welke beleidsdoelstellingen heeft de gemeente Borger-Odoorn met betrekking tot schuldhulpverlening en heeft de gemeente daarbij duidelijk in beeld hoe deze doelen via de uitvoeringsovereenkomst met de GKB bereikt moeten worden?
 • Zijn deze doelstellingen vervolgens ook bereikt?
 • In hoeverre sluit het beleid aan bij de problemen van de mensen die schulden hebben?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre sluit het beleid aan bij de problemen van de mensen die schulden hebben?

Prestaties

-

Resultaat

 • Welke beleidsdoelstellingen heeft de gemeente Borger-Odoorn met betrekking tot schuldhulpverlening en heeft de gemeente daarbij duidelijk in beeld hoe deze doelen via de uitvoeringsovereenkomst met de GKB bereikt moeten worden?
 • Zijn deze doelstellingen vervolgens ook bereikt?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Brummen (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken?

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken?

Efficiëntie

 • Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken?

Capelle aan den IJssel (2019)

Beleidskaders

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Efficiëntie

-

Den Haag (2015)

Beleidskaders

 • Wat zijn de resultaten van de schuldhulpverlening en welke succes- en faalfactoren zijn er vanuit het beleid en vanuit het perspectief van de klanten van de schuldhulpverlening (schuldenaren en schuldeisers) aan te wijzen voor een effectieve schuldhulpverlening?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

 • Wat zijn de resultaten van de schuldhulpverlening en welke succes- en faalfactoren zijn er vanuit het beleid en vanuit het perspectief van de klanten van de schuldhulpverlening (schuldenaren en schuldeisers) aan te wijzen voor een effectieve schuldhulpverlening?

Effectiviteit

 • Wat zijn de resultaten van de schuldhulpverlening en welke succes- en faalfactoren zijn er vanuit het beleid en vanuit het perspectief van de klanten van de schuldhulpverlening (schuldenaren en schuldeisers) aan te wijzen voor een effectieve schuldhulpverlening?

Efficiëntie

-

Den Helder (2020)

Beleidskaders

 • Zijn de doelstellingen die geformuleerd zijn in de beleidsplannen een adequate vertaling van de probleemanalyse voor de gemeente Den Helder?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Welke concrete interventies zijn uitgewerkt of in gang gezet?
 • Door wie worden de interventies uitgevoerd?

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe worden de interventies uitgevoerd?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Dordrecht (2020)

Beleidskaders

 • In hoeverre slaagt het schuldhulpverleningsbeleid erin om inwoners van de gemeente Dordrecht met schulden te bereiken en in hoeverre draagt dit bij aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre slaagt het schuldhulpverleningsbeleid erin om inwoners van de gemeente Dordrecht met schulden te bereiken en in hoeverre draagt dit bij aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre slaagt het schuldhulpverleningsbeleid erin om inwoners van de gemeente Dordrecht met schulden te bereiken en in hoeverre draagt dit bij aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners?

Efficiëntie

-

Eemsmond (2016)

Beleidskaders

 • In hoeverre voldoet het beleid van de gemeente Eemsmond aan de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van schuldhulpverlening?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre voldoet het beleid van de gemeente Eemsmond aan de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van schuldhulpverlening?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre voldoet het beleid van de gemeente Eemsmond aan de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van schuldhulpverlening?

Efficiëntie

 • In hoeverre voldoet het beleid van de gemeente Eemsmond aan de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van schuldhulpverlening?

Gennep (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Groningen (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

'- Leidt het in eigen beheer van de gemeente nemen van beschermingsbewind tot de beoogde bezuiniging?

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Leidt het in eigen beheer van de gemeente nemen van beschermingsbewind tot de beoogde bezuiniging?
 • Welke effecten heeft deze omzetting voor het realiseren van de doelstellingen van beschermingsbewind?

Efficiëntie

-

Haarlem (2015)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Is de schulddienstverlening in Haarlem op de bepalende procescondities zodanig ingericht dat voldoende is gewaarborgd dat er in de toekomst geen wachtlijsten zullen ontstaat voor de schulddienstverlening?

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

 • Is de schulddienstverlening in Haarlem op de bepalende procescondities zodanig ingericht dat voldoende is gewaarborgd dat er in de toekomst geen wachtlijsten zullen ontstaat voor de schulddienstverlening?

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Hellevoetsluis (2019)

Beleidskaders

 • Waar staat de gemeente Hellevoetsluis in het realiseren van haar ambities en doelstellingen voor het minima- en schuldhulpverleningsbeleid, uitgewerkt en vormgegeven in het beleidsplan ‘Draagkracht voor Eigen Kracht’ 2017-2020?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

 • Waar staat de gemeente Hellevoetsluis in het realiseren van haar ambities en doelstellingen voor het minima- en schuldhulpverleningsbeleid, uitgewerkt en vormgegeven in het beleidsplan ‘Draagkracht voor Eigen Kracht’ 2017-2020?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Hillegom en Lisse (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Hebben de gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl doeltreffend en doelmatig georganiseerd?

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hebben de gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl doeltreffend en doelmatig georganiseerd?

Efficiëntie

 • Hebben de gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl doeltreffend en doelmatig georganiseerd?

Hoogeveen (2018)

Beleidskaders

 • Hoe voert de gemeente Hoogeveen schuldhulpverlening en de preventie daarop uit en is van een doelmatige en doeltreffende uitvoering sprake, overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de wetgeving?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe voert de gemeente Hoogeveen schuldhulpverlening en de preventie daarop uit en is van een doelmatige en doeltreffende uitvoering sprake, overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de wetgeving?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe voert de gemeente Hoogeveen schuldhulpverlening en de preventie daarop uit en is van een doelmatige en doeltreffende uitvoering sprake, overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de wetgeving?

Efficiëntie

 • Hoe voert de gemeente Hoogeveen schuldhulpverlening en de preventie daarop uit en is van een doelmatige en doeltreffende uitvoering sprake, overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de wetgeving?

Hoorn (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Wat is de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening?

Efficiëntie

-

Katwijk (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • Wat kan de gemeente en de gemeenteraad doen ter verbetering van het voorkomen en aanpakken van schulden?

Kaderstelling

 • Wat kan de gemeente en de gemeenteraad doen ter verbetering van het voorkomen en aanpakken van schulden?

Controle

 • Wat kan de gemeente en de gemeenteraad doen ter verbetering van het voorkomen en aanpakken van schulden?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Laarbeek (2021)

Beleidskaders

 • In welke mate is de schuldhulpverlening doelmatig en doeltreffend ingevolge de visie, aanpak en gestelde doelen uit het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd?

Organisatie

 • Hoe is de schuldhulpverlening in de gemeente Laarbeek georganiseerd en ingericht?

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In welke mate is de schuldhulpverlening doelmatig en doeltreffend ingevolge de visie, aanpak en gestelde doelen uit het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid?

Efficiëntie

 • In welke mate is de schuldhulpverlening doelmatig en doeltreffend ingevolge de visie, aanpak en gestelde doelen uit het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid?

Lansingerland (2020)

Beleidskaders

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Lansingerland inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Lansingerland inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Lansingerland inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Efficiëntie

-

Neder-Betuwe (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In welke mate houden de gemeente Neder-Betuwe en haar maatschappelijke organisaties rekening met de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen voor het sociaal domein wanneer zij maatregelen nemen die inwoners treffen die al in een financieel onzekere situatie zitten als gevolg van schuldenproblematiek?

Efficiëntie

-

Nijkerk (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Is de huidige aanpak van schuldhulpverlening effectief?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Is de huidige aanpak van schuldhulpverlening effectief?

Efficiëntie

-

Ooststellingwerf en Opsterland (2021)

Beleidskaders

 • Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voert de gemeente het beleid effectief en efficiënt uit?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voert de gemeente het beleid effectief en efficiënt uit?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voert de gemeente het beleid effectief en efficiënt uit?

Efficiëntie

 • Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voert de gemeente het beleid effectief en efficiënt uit?

Overbetuwe (2021)

Beleidskaders

 • Is (de uitvoering van) het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid effectief en doelmatig?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Is (de uitvoering van) het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid effectief en doelmatig?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Is (de uitvoering van) het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid effectief en doelmatig?

Efficiëntie

 • Is (de uitvoering van) het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid effectief en doelmatig?

Purmerend en Beemster (2017)

Beleidskaders

 • In hoeverre bereikt het integrale schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster inwoners met risicovolle of problematische schulden?
 • In hoeverre is het beleid effectief in het oplossen en voorkomen van risicovolle en problematische schulden bij haar inwoners?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt het integrale schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster inwoners met risicovolle of problematische schulden?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is het beleid effectief in het oplossen en voorkomen van risicovolle en problematische schulden bij haar inwoners?

Efficiëntie

-

Rotterdam (2017)

Beleidskaders

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Rotterdam inwoners met schuldproblemen?
 • In hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van schuldproblemen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Rotterdam inwoners met schuldproblemen?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van schuldproblemen?

Efficiëntie

-

Schagen (2021)

Beleidskaders

 • Hoe is het beleid voor schuldhulpverlening in de gemeente Schagen vanaf 2015 vormgegeven en is dit doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe is het beleid voor schuldhulpverlening in de gemeente Schagen vanaf 2015 vormgegeven en is dit doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe is het beleid voor schuldhulpverlening in de gemeente Schagen vanaf 2015 vormgegeven en is dit doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Efficiëntie

 • Hoe is het beleid voor schuldhulpverlening in de gemeente Schagen vanaf 2015 vormgegeven en is dit doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Súdwest-Fryslân (2017)

Beleidskaders

 • Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid en de uitvoering daarvan en op welke punten kan worden verbeterd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid en de uitvoering daarvan en op welke punten kan worden verbeterd?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid en de uitvoering daarvan en op welke punten kan worden verbeterd?

Efficiëntie

 • Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid en de uitvoering daarvan en op welke punten kan worden verbeterd?

Tiel (2018)

Beleidskaders

 • Op welke wijze dragen het gestelde beleidskader en de beleidsdoelen bij aan een doeltreffende uitvoeringsagenda om te komen tot een schuldenvrije gemeente Tiel?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Op welke wijze dragen het gestelde beleidskader en de beleidsdoelen bij aan een doeltreffende uitvoeringsagenda om te komen tot een schuldenvrije gemeente Tiel?

Efficiëntie

-

Venlo (2019)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe effectief en efficiënt verloopt de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Venlo?
 • Hoe effectief is het preventieve deel van het beleid in Venlo? En (hoe) kan het beter?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe effectief en efficiënt verloopt de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Venlo?
 • Hoe effectief is het preventieve deel van het beleid in Venlo? En (hoe) kan het beter?

Efficiëntie

'- Hoe effectief en efficiënt verloopt de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Venlo?

Voorst (2018)

Beleidskaders

 • Wat is de wettelijke taak van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening?
 • Hoe verhoudt de inhoud van de kadernota zich hiertoe?
 • Wat speelt er landelijk op het gebied van schuldhulpverlening?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat speelt er landelijk op het gebied van schuldhulpverlening?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Zaltbommel (2021)

Beleidskaders

 • Hoe effectief en efficiënt verloopt het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Zaltbommel?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe effectief en efficiënt verloopt het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Zaltbommel?
 • Doet de gemeente Zaltbommel voldoende aan preventie en vroegsignalering?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe effectief en efficiënt verloopt het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Zaltbommel?

Efficiëntie

 • Hoe effectief en efficiënt verloopt het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Zaltbommel?

Zwolle (2016)

Beleidskaders

 • Hoe efficiënt, effectief en innovatief is het beleid en de uitvoering van het beleid op het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe efficiënt, effectief en innovatief is het beleid en de uitvoering van het beleid op het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe efficiënt, effectief en innovatief is het beleid en de uitvoering van het beleid op het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle?

Efficiëntie

 • Hoe efficiënt, effectief en innovatief is het beleid en de uitvoering van het beleid op het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle?

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.