Metadossier Schuldhelpverlening

Betrokken partijen

Exporteer als CSV

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (2016)

Provincie

-

Gemeente

 • Collegelid met Stadsbank Oost nederland in portefeuille
 • Beleidsambtenaren
 • Borne:
 • Zorgloket Wmo
 • Hengelo:
 • Zorgloket, BudgetAlert
 • Oldenzaal:
 • Maatschappelijk plein

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stadsbank Oost Nederland
 • Almelo:
 • Werkplein
 • Schuldhulpmaatje
 • Stichting budgetbegeleiding
 • Thuisadministratie
 • Borne:
 • Wijkracht
 • Welzijn Ouderen Borne
 • Enschede
 • Werkplein
 • Humanitas Thuisadministratie
 • DPE (Diaconaal platform Enschede) met: Budget schuldhulpmaatje en Formulierenbrigade

Signaleerders

 • Almelo:
 • Woningbouwcorporatie St. Joseph
 • Woningbouwcorporatie Beter Wonen
 • Stichting Scoop/De nieuwe organisatie
 • Voedselbank
 • Enschede
 • Woningbouwvereniging Ons Huis
 • Woningcorporatie Domijn
 • Woningcorporatie Woonplaats
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede - Haaksbergen
 • Werkplein
 • Fonds bijzondere noden
 • Voedselbank
 • Wijkcoaches in de wijken
 • Hengelo
 • Woningbouwcorporatie Welbions
 • Wijkracht
 • Menzis
 • Oldenzaal
 • Woningbouwvereniging Oldenzaal
 • Voedselbank
 • Humanitas Thuisadministratie Stichting
 • Impuls

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Energieleveranciers
 • Zorgverzekeraars

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Almelo:
 • Cliëntenraad
 • Enschede:
 • Stichting Leergeld

Alphen aan den Rijn (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Team Schuldhulpverlening
 • Gemeentelijke kredietbank

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • PLANgroep
 • Stichting Geldzorg
 • Tom in de Buurt

Signaleerders

 • Wooncorporaties
 • Zorgverzekeraars
 • NUTSbedrijven

Schuldeisers

 • Wooncorporaties
 • Zorgverzekeraars
 • NUTSbedrijven
 • Diverse schuldeisers

Bewindvoerders

 • Lokale bewindvoerders

Overige partijen

 • Stichting Leergeld

Amstelveen (2019)

Provincie

-

Gemeente

 • Team Balans schuldhulpverlening
 • Sociaal Team
 • Amstelveenloket
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Participe Amstelland
 • Humanitas
 • Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam

Signaleerders

 • Woningcorporatie Eigen Haard
 • Centraal Administratiekantoor
 • Voedselbank
 • Kledingbank
 • Vluchtelingenwerk

Schuldeisers

 • Woningcorporaties

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Diversion en Nibud (lesprogramma MoneyWays)
 • Participatieraad Sociaal Domein
 • Cliëntenraad Minima Amstelveen
 • Ombudsman Metropool Amsterdam

Amsterdam (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • VroegEropaf- teams
 • Team Budgetbeheer
 • Buurtteams
 • Kredietbank Amsterdam

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Schuldhulpvrijwilligers

Signaleerders

 • Incassobureaus
 • Woningcorporaties
 • Energiemaatschappijen
 • Zorgverzekeraars

Schuldeisers

 • Telecomaanbieders
 • Woningcorporaties
 • Energiemaatschappijen
 • Zorgverzekeraars
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Saneringsrechters

Arnhem (2019)

Provincie

-

Gemeente

 • Sociale Wijkteams
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Rijnstad
 • PLANgroep
 • Humanitas
 • Over Rood

Signaleerders

 • Iriszorg
 • Voedselbank,
 • Woningcorporaties
 • Energiebedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Leger des Heils
 • Pro Persona
 • Formulierenbrigade

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Energiebedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Rechtbank Zutphen

Beverwijk (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Sociaal team
 • Wmo- en participatieafdelingen

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Schuldhulpmaatje IJmond
 • Financiële Administratie Thuis (FAT)
 • Sociaal.nl
 • BUUV IJmond
 • Socius
 • Stichting MEE
 • Juridisch Loket te Haarlem
 • IMK 155 Help een Bedrijf
 • Noodfonds

Signaleerders

 • Corporaties
 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Stichting MEE
 • Inova
  -Socius stichting Schuldhulpmaatje
 • Sociaal team
 • Brijderstichting

Schuldeisers

 • Banken
 • Verhuurders
 • Zorgverzekeraars
 • Water- en energiebedrijven
 • Corporaties

Bewindvoerders

-

Overige partijen

 • Voedselbank
 • Rechtbank

Borger-Odoorn (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsambtenaar
 • Gemeentelijke Kredietbank Drenthe

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn
 • Welzijnsorganisatie Andes
 • MEE Drenthe​
 • Humanitas

Signaleerders

 • Instanties op het gebied van energie, water, huur en zorgverzekering.

Schuldeisers

 • (Rijks)overheid
 • Instanties op het gebied van energie, water, huur en zorgverzekering.

Bewindvoerders

-

Overige partijen

 • Voedselbank
 • Vluchtelingenwerk

Brummen (2018)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Team Voor Elkaar
 • Steunpunt Geld en Administratie (SWB)
 • Stadsbank

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Plangroep
 • Stichting Welzijn Brummen
 • Stadsbank Apeldoorn

Signaleerders

-

Schuldeisers

-

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Rechter

Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsambtenaar
 • Sociaal team
 • Inloopspreekuur geldzaken

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Sociaal.nl Schuldsanering B.V.
 • Stichting Welzijn
 • Socius
 • MEE & De Wering

Signaleerders

 • Huisartsen
 • POH-GGZ
 • Woningcorporaties
 • Energie- en drinkwaterbedrijven
 • Zorgverzekeraars

Schuldeisers

 • Banken
 • Woningcorporaties
 • Energie- en drinkwaterbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders
 • Beschermingsbewindvoerder

Overige partijen

 • Rechtbank

Capelle aan den IJssel (2019)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
  -GR Ijsselgemeenten
 • Sociale zaken
 • Gemeentelijke belastingen

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stichting Welzijn Capelle
 • Budgetmaatjes
 • Stichting 010

Signaleerders

 • Energieleveranciers
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties
 • Wijkwinkels

Schuldeisers

 • Energieleveranciers
  Woningcorporatie Havensteder
 • Waterbedrijf Evides
 • Zorgverzekeraars
 • Deurwaarders
 • Belastingdienst
 • UWV

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

-

Den Haag (2015)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Den Haag OpMaat
 • Gemeentelijke Kredietbank
 • Advies en Informatiebalie

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • STEK /Schuldhulpmaatjes070
 • Vrijwilligersorganisaties die begeleiden of hulp bieden aan mensen met problematische schulden

Signaleerders

 • Woningcorporaties

Schuldeisers

 • CJI

Bewindvoerders

-

Overige partijen

 • Cliëntenraad SZW

Den Helder (2020)

Provincie

-

Gemeente

 • Portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Kredietbank

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Financieel Fit team (initiatief Rabobank)

Signaleerders

 • Humanitas
 • Voedselbank
 • Stichting Mee & De Wering
 • GGD Vangnet en Advies
 • Maatschappelijke organisaties
 • GGZ
 • Omring (thuiszorg)
 • Woningcorporaties oa. Woonstichting
 • Scholen
 • Huisartsen

Schuldeisers

 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerder

Overige partijen

-

Dordrecht (2020)

Provincie

-

Gemeente

 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Sociaal wijkteams
 • Wethouder (portefeuille armoede en schulden)
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • SchuldHulpMaatje Dordrecht

Signaleerders

 • Voedselbank
 • Trivire wooncorporatie
 • MEEVivenz
 • Humanitas
 • Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
 • Enver
 • Jong JGZ

Schuldeisers

 • Gemeente Dordrecht
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties
 • Energieleveranciers
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Sociale Dienst Drechtsteden

Overige partijen

 • Rechtbank
 • Stichting Cliëntenraad Regio Drechtsteden
 • Stichting Leergeld
 • Stichting Present

Eemsmond (2016)

Provincie

 • Werkplein Noord-Groningen

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Werk & Inkomen

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stichting Urgente Noden Groningen
 • Volkskredietbank Noordoost-Groningen
 • Humanitas
 • Zorg- en welzijnsorganisatie MJD
 • Schuldhulpmaatje

Signaleerders

 • Diaconie van de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt
 • Maatschappelijk werk
 • Pgb-bureaus
 • LIMOR (crisisopvang)
 • Verslavingszorg
 • MEE
 • Sociale werkbedrijven
 • NOVO gehandicaptenzorg (dagbesteding, begeleid wonen)
 • Politie
 • GGZ.

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Energieleveranciers
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Rechter
 • Cliëntenraad Ability
 • Cliëntenraad SoZaWe

Gennep (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Team Toegang
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerker

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • PLANgroep
 • Papierenbrigade

Signaleerders

 • Zorgverzekeraars,
 • Verhuurders, oa. Mooiland
 • Nutsbedrijven

Schuldeisers

 • Zorgverzekeraars,
 • Verhuurders, oa. Mooiland
 • Nutsbedrijven

Bewindvoerders

 • K&K Bewindvoeringen

Overige partijen

-

Groningen (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Groninger Kredietbank
 • Wij-teams
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

-

Signaleerders

 • Woningbouwcorporaties
 • Zorgverzekeraars

Schuldeisers

 • Woningbouwcorporaties
 • Zorgverzekeraars

Bewindvoerders

 • Private bewindvoerders

Overige partijen

 • Afdeling Kantongerecht van Rechtbank Noord-Nederland

Haarlem (2015)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Servicecenter
 • Schulddienstverlening

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stichting Humanitas
 • Stichting Kontext (bijzondere doelgroepen)
 • Schuldmaatjes

Signaleerders

 • Diaconie
 • Voedselbank

Schuldeisers

 • regionale deurwaarderskantoren
 • UWV
 • telefoon en tv-aanbieders
 • Zorgverzekeraars
 • CJIB
 • NS,
 • Vitens
 • Energieleveranciers

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

-

Hellevoetsluis (2019)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Afdeling Integrale Schuldhulpverlening
 • Gebiedsteam

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Westerbeek (Plangroep)
 • Zuidweg & Partners
 • MEE Plus Groep
 • Kwadraad
 • Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis

Signaleerders

 • Zorgpartners
 • Cliëntondersteuners

Schuldeisers

-

Bewindvoerders

-

Overige partijen

-

Hillegom en Lisse (2021)

Provincie

-

Gemeente

'- Team Schulddienstverlening van de intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

 • Team Vroeg Eropaf
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Budget informatiepunt
 • Startpunt Geldzaken
 • Humanitas
 • Kwadraad

Signaleerders

 • Woningcorporaties
 • Energiebedrijven
 • Drinkwaterbedrijf Dunea
 • Zorgverzekeraars
 • Voedsel- en Kledingbank
 • Schuldhulpmaatje

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Energiebedrijven
 • Drinkwaterbedrijf Dunea
 • Zorgverzekeraars
 • Diverse schuldeisers

Bewindvoerders

-

Overige partijen

 • Rechtbank
 • Kerken

Hoogeveen (2018)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Loket Geldzaken
 • Meerkostenloket
 • Gemeentelijke Kredietbank Drenthe

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
 • Leger des Heils
 • Humanitas
 • Schuldhulpmaatje

Signaleerders

 • Woningcorporaties
 • Zorgverzekeriaars
 • Nutsvoorzieningen

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Zorgverzekeriaars
 • Nutsvoorzieningen

Bewindvoerders

 • Externe bewindvoerder

Overige partijen

 • Administratie voor elkaar
 • Rechtbank

Hoorn (2020)

Provincie

-

Gemeente

 • Wijkteams
 • Gemeentelijke belastingen
 • Beleidsmedewerkers
 • Wethouder
 • Team Dienstverlening, Beheer en Kwaliteit
 • Team dienstverlening backoffice (schuldhulpverleners)

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Schuldhulpmaatje
 • Humanitas,
 • MEE & De Wering
 • Stichting Netwerk.

Signaleerders

 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Humanitas
 • UWV
 • WerkSaam
 • Zorgverzekeraar Univé
 • Woningbouwvereniging Intermaris
 • Maatschappelijke opvang
 • Beschermd wonen
 • Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Schuldeisers

 • Telefoonmaatschappijen
 • Belastingdienst,
 • Woningcorporaties
 • Zorgverzekeraars
 • Hypotheekbanken
 • UWV
 • Gemeente
 • Lokale deurwaarderskantoren

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Rechtbank

Katwijk (2020)

Provincie

-

Gemeente

 • Wijkteam
 • Team Sociale Ondersteuning
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Plangroep (Budget Informatie Punt)
 • Maatschappelijk Werk (Budgetbegeleiding)
 • Grip op de Knip (Schuldhulpmaatje Nederland)
 • Broodnodig
 • Kwadraad

Signaleerders

 • Voedselbank
 • Team Sociale Ondersteuning
 • Formulierenbrigade

Schuldeisers

-

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

-

Laarbeek (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Sociaal Team Laarbeek
 • GR Peelgemeenten
 • GR Senzer
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • LEVgroep

Signaleerders

 • Woningbouwcorporatie Wocom
 • Energie- en drinkwaterbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Maatschappelijk werk
 • Kledingbank Laarbeek
 • Super Sociaal
 • Sociaal Raadsliedenwerk

Schuldeisers

 • Woningbouwcorporatie Wocom
 • Energie- en drinkwaterbedrijven
 • Zorgverzekeraars

Bewindvoerders

 • Mentum bewindvoering

Overige partijen

 • Bibliotheek De Lage Beemden
 • Cliëntenraad
 • Stichting Leergeld

Lansingerland (2020)

Provincie

-

Gemeente

 • Coördinatieteam Sluitende Aanpak Volwassenen
 • Team Maatschappelijke Onrtwikkeling
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Plangroep, Vroeg Eropaf team
 • Humanitas
 • Kwadraad
 • Schuldhulpmaatje

Signaleerders

 • Woningbouwpartijen
 • Nutspartijen
 • Zorgverzekeraars
 • Kinderbescherming
 • Jeugdhulp
 • Leger des Heils

Schuldeisers

 • Woningbouwpartijen
 • Nutspartijen
 • Zorgverzekeraars
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Sociaal raadslieden

Neder-Betuwe (2020)

Provincie

-

Gemeente

 • Sociaal Team
 • Preventie Team
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Welzijn Rivierstroom (Kernpunt en Financieel Spreekuur)

Signaleerders

 • Scholen
 • Zorgadviesteam
 • Huisartsen
 • Kerken
 • Woningcorporaties wo. Stichting Woningbeheer Betuwe
 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars

Schuldeisers

-Woningcorporaties

 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders zoals ZEKER Financiële Zorgverlening

Overige partijen

-

Nijkerk (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Gebiedsteam
 • Loket MO (Maatschappelijke Ontwikkeling)

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • PLANgroep
 • Humanitas – project Thuisadministratie
 • Sigma – Formulierenhulp en Belastingproject
 • Nijkerks Diaconaal Beraad – project Schuldhulpmaatje
 • Over Rood / 155 help een bedrijf
 • Menzing en Partners en het IMK: Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Signaleerders

 • Zorgverzekeraars o.a. Menzis
 • Woningstichting Nijkerk
 • Waterbedrijf

Schuldeisers

 • Zorgverzekeraars o.a. Menzis
 • Woningstichting Nijkerk
 • Waterbedrijf

Bewindvoerders

-

Overige partijen

 • Sociaal Domeinraad (SDR), bestaande uit een aantal inwoners van de gemeente Nijkerk

Ooststellingwerf en Opsterland (2021)

Provincie

-

Gemeente

Ooststellingwerf en Opsterland:

 • Gebiedsteam
 • Portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

Ooststellingwerf en Opsterland:

 • Kredietbank Noord Nederland
 • Humanitas
 • Bureau Benedictus
  Ooststellingwerf:
 • De Stellingwerven
 • Scala
 • Sociaal steunpunt
 • Zuidweg schuldhulp
  Opsterland:
 • Solo Bewindvoering

Signaleerders

Ooststellingwerf en Opsterland:

 • Woningcorporaties
 • Energie- en drinkwaterbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Voedselbank
  Ooststellingwerf:
 • Kledingbank
 • Diaconie PKN Oosterwolde
  Opsterland:
 • Thuiszorg
 • Kerken

Schuldeisers

Ooststellingwerf en Opsterland:

 • Woningcorporaties
 • Energie- en drinkwaterbedrijven
 • Zorgverzekeraars oa. De Friesland
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

Ooststellingwerf en Opsterland:

 • Bewindvoerders

Overige partijen

Ooststellingwerf en Opsterland:

 • NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
  Ooststellingwerf:
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Stichting Leergeld
 • Rechtbank

Overbetuwe (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Team Uitvoering Sociaal Domein
 • Sociaal Team Overbetuwe
 • Portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • PLANgroep
 • Santé Partners (maatschappelijk werk)
 • Forte Welzijn
 • Welzijnsorganisatie Rijnstad
 • Vrijwilligersorganisatie Over Rood

Signaleerders

 • Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning
 • Woningstichting Heteren, de Woonstichting Valburg en Vivare
 • Vluchtelingenwerk

Schuldeisers

 • Menzis
 • Vattenfall
 • Vitens
 • Woningstichting Heteren, de Woonstichting Valburg en Vivare

Bewindvoerders

-

Overige partijen

-

Purmerend en Beemster (2017)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • WMO-loket

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Aktiva
 • Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Purmerend-Beemster
 • Humanitas
 • Caritas

Signaleerders

 • Woningcorporaties
 • Nutsbedrijven
 • Algemeen Opvangcentrum Purmerend
 • Sociale Verslavingszorg - maatschappelijk herstel en inloop
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • Woningcorporatie Rochdale

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Nutsbedrijven
 • CJIB
 • Deurwaarders
 • Belastingdienst
 • UWV
 • Stadsverwarming
 • Commerciële schuldeisers ( mobiele telefonie, internet en loterijen)

Bewindvoerders

 • Lotus Bewindvoering

Overige partijen

-

Rotterdam (2017)

Provincie

-

Gemeente

 • wethouder Werkgelegenheid en Economie
 • Beleidsmedewerkers
 • Kredietbank Rotterdam
 • Vraagwijzerloketten
 • Wijkteams
 • Cluster werk & Inkomen

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Welzijnorganisaties
 • Stichting Centrum Voor Dienstverlening

Signaleerders

 • Wijknetwerk
 • Werkgevers
 • Welzijnsorganisaties DOCK Charlois, DOCK Prins Alexander, Eigen Koers Hoogvliet, PIT010 en Zowel!Delfshaven
 • Woningcorporaties
 • Nutsbedrijven
 • Politie
 • Scholen
 • Huisartsen
 • Centraal Onthaal (daklozenopvang)
 • Jongerenloket

Schuldeisers

 • Verschillende schuldeisers w.o woningcorporaties en nutsbedrijven
 • Deurwaarders

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Sociaal raadslieden

Schagen (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Wijkteams
 • Portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Humanitas
 • Noodfonds
 • Diversion (de uitvoerder van de preventieve aanpak ‘Moneyways’)

Signaleerders

 • Woningcorporaties
 • Energiebedrijven
 • Waterbedrijven
 • Zorgverzekeraars

Schuldeisers

 • Corporatie Wooncompagnie
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Gemeentebelasting
 • Winkels of winkelketens
 • CJIB
 • Belastingdienst
 • Webwinkels
 • Energiebedrijven
 • Waterbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Deurwaarderskantoor Snijders

Bewindvoerders

-

Overige partijen

 • NVVK, Branchevereniging voor schuldhulp- en financiële dienstverlening

Súdwest-Fryslân (2017)

Provincie

-

Gemeente

 • Gebiedsteam
 • Kredietbank

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Zuidweg & Partners

Signaleerders

 • Huisartsen
 • Scholen
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Wijkverpleging
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Buurtcoaches
 • Belastingdienst
 • Energiebedrijven
 • UWV

Schuldeisers

 • Belastingdienst
 • Energiebedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân
 • Cliëntenraad

Tiel (2018)

Provincie

-

Gemeente

 • Team Schuldhulpverlening
 • Wijkteams
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Rabobank

Signaleerders

 • De Werkzaak
 • Maatschappelijk werk
 • Kledingbank
 • Voedselbank
 • Kringloop
 • Bureau Krediet Registratie
 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Woningbouwcorporaties

Schuldeisers

 • Deurwaarders
 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Woningbouwcorporaties

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Thuisadministratie Mozaïek

Venlo (2019)

Provincie

-

Gemeente

 • Cluster Schuldhulpverlening
 • Sociaal Wijkteam
 • Buurtteams
 • Team Rechtmatigheid sociaal domein
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • PLANgroep
 • Bindkracht (werkgroep schuldhulpverlening)
 • SchuldHulpMaatje
 • Humanitas
 • Budgetbeheerders

Signaleerders

 • Leger des Heils
 • Jongerenkerk
  MEE
 • MetGGZ
 • Wel.kom

Schuldeisers

 • Belastingdienst
 • CJIB
 • DUO

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Rechtbanken

Voorst (2018)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Loket Maatschappelijk Netwerk Voorst
 • Stadsbank Apeldoorn
 • Gemeentebelastingen

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Stichting MEE
 • Welzijnsorganisatie Stimenz

Signaleerders

 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Woningbouwcorporaties
 • Wijkteams
 • Huisartsen
 • Formulierenbrigade

Schuldeisers

 • Nutsbedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Woningbouwcorporaties

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

 • Rechter
 • Sociaal Raadslieden

Zaltbommel (2021)

Provincie

-

Gemeente

 • Buurtteam Zaltbommel
 • Team Maatschappelijke Ontwikkeling Maasdriel
 • Portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Buurtzorg Jong (Zaltbommel)
 • Stichting Welzijn Bommelerwaard
 • Humanitas (Thuisadministratie)

Signaleerders

 • Voedselbank Zaltbommel
 • Woningcorporatie Bazaltwonen (voorheen Woonlinie)
 • Stichting Kompas (Formulierenbrigade)
 • De Kernen
 • Woningstichting Maasdriel
 • Zorgverzekeraars
 • Vitens

Schuldeisers

 • Woningcorporaties
 • Zorgverzekeraars
 • Vitens

Bewindvoerders

 • Bewindvoerderskantoren Zaltbommel (twee kantoren)

Overige partijen

 • Stichting Leergeld
 • Cliëntenraad Sociale Dienst Bommelerwaard
 • Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel

Zwolle (2016)

Provincie

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Schulddienstverlening (SDV)
 • Sociaal wijkteam
 • Kredietbank

Externe organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Op Orde (samenwerkingsverband De Kern, Schuldhulpmaatje, Wijz en Humanitas)
 • Formulierenbrigade

Signaleerders

 • Woningstichting SWZ
 • Woningcorporatie Openbaar belang
 • Energiebedrijven
 • Zorgverzekeraars

Schuldeisers

 • Lindorff incassobureau
 • Sociaal incassobureau Deltawonen
 • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)
 • Energiebedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Bewindvoerders

 • Bewindvoerders

Overige partijen

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.