Metadossier Schuldhelpverlening

Wet-en regelgeving en beleid

Exporteer als CSV

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Gemeentewet
 • Jeugdwet
 • WMO
 • Participatiewet
 • Fraudewet
 • Boetebesluit

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost-Nederland

Lokale regelgeving

 • Almelo:
 • Beleidsregels voor de toelating tot de schuldhulpverlening
 • Borne:
 • Mandaat SON 2012

Overig

-

Alphen aan den Rijn (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening sociaal domein
 • Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn

Overig

 • Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Groene stad met Lef!

Amstelveen (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Amsterdam (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Een nieuwe lente en een nieuw geluid - Coalitieakkoord 2018-2022 uit 2018

Arnhem (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Gemeentewet
 • Wmo
 • Jeugdwet
 • Participatiewet

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Arnhem 2012

Overig

-

Beverwijk (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Landelijk Convenant Vroegsignalering

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Besluit breed moratorium schuldhulpverlening 2020
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • Burgerlijk wetboek

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Borger-Odoorn (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Mandaatverlening GKB Drenthe

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Brummen (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Richtlijnen van de NVVK
 • Kamerbrief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Betreft: Brede schuldenaanpak uit 2018

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

 • BUCH-gemeenten:
 • Integraal beleidskader sociaal domein 2016-2018
 • Actieplan Participatie 2017-2020
 • Actieplan Minimabeleid en financiële zelfredzaamheid 2018-2021
 • Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021

Regionale regelgeving

 • BUCH-gemeenten:
 • Besluit verzameladvies Collectieve Zorgverzekering minima (CZM)
 • Besluit actualiseren beleidsregels schuldhulpverlening
 • Besluit schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers

Lokale regelgeving

 • Uitgeest:
 • Besluit deelname aan Collectieve zorgverzekering minima

Overig

-

Capelle aan den IJssel (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ministerie van SZW, Kamerbrief Brede schuldenaanpak 2018

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregel schuldhulpverlening 2012

Overig

-

Den Haag (2015)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • NVVK Gedragscode schuldhulpverlening

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Algemene wet bestuursrecht

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels schuldhulpverlening 2014

Overig

 • Programmabegroting 2015-2018

Den Helder (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Dordrecht (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdwet

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2016-2020

Regionale regelgeving

 • Convenant ‘Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2018- 2021’,

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Eemsmond (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012
 • NVVK Gedragscode schuldhulpverlening 2015

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wmo

Regionale (beleids)nota('s)

 • Startnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012

Regionale regelgeving

 • Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noordoost-Groningen
 • Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Gennep (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Groningen (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Landelijk Convenant vroegsignalering 2020

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 • Besluit kwaliteitseisen curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Algemeen Belangbesluit

Overig

-

Haarlem (2015)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Leidraad NVVK Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • Gemeenten en Schuldhulpverlening. Bouwstenen voor de ontwikkeling van visie en beleid, Ministerie van SZW uit 2011

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels Schulddienstverlening 2012

Overig

-

Hellevoetsluis (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • NVVK-kwaliteitseisen

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Faillisementswet
 • Wmo

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018

Overig

-

Hillegom en Lisse (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Algemene wet bestuursrecht

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Besluit Beleidsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek

Overig

-

Hoogeveen (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Algemene wet bestuursrecht

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hoogeveen 2013
 • Verordening WGS

Overig

-

Hoorn (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal kaderplan Westfriesland Schuldhulpverlening 2017-2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2019

Overig

 • Kadernota 2019

Katwijk (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Participatiewet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels Schuldhulpverlening Katwijk

Overig

 • Coalitieakkoord 2014-2018

Laarbeek (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

 • Beleidsplan Schuldhulpverlening Peelgemeenten 2019-2022

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Laarbeek 2021

Overig

 • Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Stichting Leergeld

Lansingerland (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregel schuldhulpverlening Lansingerland 2013
 • Beleidsregels Sociaal Domein 2017

Overig

-

Neder-Betuwe (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke personen
 • Faillissementswet en Wet Schuldsanering Natuurlijke personen
 • Participatiewet
 • Fraude wetten
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Neder-Betuwe 2013 en 2019

Overig

-

Nijkerk (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • NVVK Richtlijnen landelijke branchevereniging
 • NVVK Gedragscode schuldhulpverlening 2020

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Ooststellingwerf en Opsterland (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • NVVK Handleiding transitie naar effectieve stabilisatie 2019

Landelijke wetgeving

 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 2021
 • Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind 2021
 • Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag 2021

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Coalitieakkoord 2018-2022

Overbetuwe (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012
 • Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens 2020

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregel toelating schuldhulpverlening gemeente Overbetuwe 2012
 • Verordening minimaregeling Overbetuwe

Overig

-

Purmerend en Beemster (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Programmabegroting 2017-2020

Rotterdam (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wmo
 • Wet werk en bijstand

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Schagen (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening 2021
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags)
 • Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Integrale Verordening Sociaal Domein

Overig

 • Sociale kaart Schulphulpverlening

Súdwest-Fryslân (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels schulddienstverlening, 2017

Overig

-

Tiel (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel 2017

Overig

-

Venlo (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • NVVK, Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012
 • NVVK, Leidraad vroegsignalering 2018

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • Wmo 2015
 • Participatiewet
 • Jeugdwet

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Kadernota's 2017-2019

Voorst (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Zaltbommel (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 Zaltbommel

Overig

 • Bestuursakkoord 2018-2022

Zwolle (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp. Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening, 2012
 • NVVK Gedragscode schuldhulpverlening 2015

Landelijke wetgeving

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Participatiewet
 • Wmo

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregel toegang schulddienstverlening Zwolle

Overig

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.